Thuật Ngữ Ngành Pha Chế

Chuyên mục Thuật ngữ Ngành pha chế sẽ giới thiệu các thuật ngữ, kiến thức chuyên môn thường gặp.
Nếu muốn học pha chế để trở thành một Bartender/ Barista chuyên nghiệp thì ngoài việc giỏi kỹ thuật thì các bạn phải biết về những từ ngữ chuyên ngành được sử dụng trong các quầy Bar của khách sạn, nhà hàng.