TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - DU LỊCH
HỒ CHÍ MINH

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Chuyên mục Kỹ năng – Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng – Khách sạn giúp bạn trang bị những kỹ năng nghiệp vụ nghề,kỹ năng quản lý,bản lĩnh,..

Điểm: 4.67 (3 bình chọn)

Đăng ký tư vấn miễn phí!