Thuật Ngữ Marketing

Hiện nay, Marketing là một lĩnh vực thu hút nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Chuyên mục Thuật ngữ Marketing sẽ trình bày rõ các khái niệm chuyên môn để bạn có đủ kiến thức khi tìm hiểu những tài liệu nâng cao và phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn. Thông tin được cập nhật thường xuyên nhằm giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của ngành học Marketing. Nắm vững và am hiểu các thuật ngữ thường sử dụng trong ngành sẽ chứng minh được năng lực và hỗ trợ quá trình học tập, làm việc của bạn diễn ra hiệu quả hơn.