8 bước vàng sẵn sàng cho cuộc chọn nghề phía trước
Name of Reviewed Item: 8 bước vàng sẵn sàng cho cuộc chọn nghề phía trước Rating Value: 5 Image: https://www.cet.edu.vn/wp-content/uploads/2018/05/nhung-luu-y-chon-nghe-cet-thumb.jpg Review Author:Review Date:

Tác giả: Lập Chef

Lập Chef là một trong những Đầu bếp nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện tại, ông đang đảm nhận chức vụ Bếp trưởng Điều hành tại một Khách sạn cao cấp và đã đào tạo nên nhiều thế hệ Đầu bếp trẻ. Với nhiều đóng góp trong việc phát triển ẩm thực Việt Nam, những kiến thức ẩm thực mà ông cung cấp luôn hấp dẫn và hữu ích với độc giả.