Kiến Thức Marketing

Kiến thức Marketing là nền tảng thiết yếu mà người bắt đầu tìm hiểu về ngành cần lĩnh hội. Nội dung các bài viết trong chuyên mục đa dạng với nhiều chủ đề như: SEO, Facebook ads, quảng cáo Google, PR, Trade Marketing,… giúp sinh viên mở mang kiến thức và củng cố phần lý thuyết được giảng dạy. Khi học Marketing tại CET giảng viên thường xuyên cập nhật và tham khảo các tài liệu trong nước và ngoài nước sẽ đảm bảo tính chính xác của các kiến thức được chia sẻ. Đây là hành trang kiến thức Marketing mà các bạn cần phải có sau khi ra trường để ứng dụng vào môi trường làm việc thực tế.