Tháng 07

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn
2 năm
28/07/2018
3 năm
2 Quản trị Nhà hàng Khách sạn
2 năm
28/07/2018
3 năm

Tháng 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn
2 năm
20 - 28/08/2018
3 năm
2 Quản trị Nhà hàng Khách sạn
2 năm
20 - 28/08/2018
3 năm

Tháng 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn
2 năm
20 - 28/09/2018
3 năm
2 Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
2 năm
20 - 28/09/2018
3 năm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 đánh giá)
Loading...